Reflektioner & tankar kring programmet Informationslogistik 180hp

Studentröst: Olivia Olsson, IL14

Jag började på programmet för informationslogistik under hösten 2014 och tog examen i juni 2017. Programmet är ett relativt brett program vilket jag upplevde som lämpligt då jag var osäker på vad det var jag ville arbeta med i framtiden. Under utbildningens gång var det många spridda kurser som genomfördes även om alla kurser bottnade i ett liknande tänk. Alla kurser upplevde jag inte som intressanta men trots det så känner jag nu i efterhand att jag nog tar med mig någonting ut i arbetslivet även från dessa kurser. De kurser som jag upplevde som mest intressanta och de kurser som jag tar med mig mest ifrån är ”affärs- och tjänsteutveckling”, ”Supply chain management”, ” informationslogistiska problem och lösningar” samt ”projektledning”. Jag valde även att genomföra kurserna ”logistik A ” och ”kvalitetsstyrning A” på distans under termin 6 vilket kompletterade kurserna i programmet mycket väl.

Under min praktikperiod (termin 5) valde jag att praktisera på det företag där jag under utbildningen hade arbetat som timanställd 2-3 dagar per vecka. Praktikterminen genomfördes på Getinge Infection Control AB som är en del av Getinge Group. Under min praktiktermin arbetade jag med ett projekt som innefattade att sätta upp maximala orderkvantiteter för ett fåtal kunder på en viss del av företagets produktsortiment. Det var ett mycket intressant projekt och företaget har idag implementerat resultatet vilket är extra roligt.

Nu efter examen kommer jag till att arbeta som ”Buyer Planner” på Getinge Infection Control AB. Jag kommer till att arbeta med planering av inköp och arbeta tillsammans med leverantörerna för att få rätt produkt levererad i rätt tid och till rätt plats. Jag kommer främst till att ta med mig det informationslogistiska ”tänket” om att det ska levereras rätt produkt, i rätt tid, till rätt person, till rätt pris etc. in i mitt nya arbete. Jag kommer även ta med mig mycket kunskap från andra kurser om informationslogistiska problem och lösningar men även begreppsdefinitioner för att skapa en större förståelse för arbetet. Vikten av att ständigt bibehålla effektiva informationsflöden både mellan individer, avdelningar och i organisationen är även någonting jag kommer till att ta med mig in i arbetet.

Utbildningen har gett mig en stor förståelse för vikten av information samt vikten av information mellan alla led i försörjningskedjan. Om ett företag inte har fungerande informationsflöden ökar risken för dubbelarbete och det är svårt att få avdelningar att arbeta mot företagets gemensamma mål. Utbildningen har även gett mig en stor förståelse för processkartläggning och vikten av att kartlägga en organisations processer. Genom att kartlägga processer är det möjligt att identifiera brister i processen och det är därmed möjligt att åtgärda dem.

il

Examen 2017, IL14

Olivia Olsson

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s