Sebastian Gustafsson studerade informationslogistik på CIL mellan 2013 och 2016. Nu är det några år sedan han tog sin examen och vi blev nyfikna på hur det har gått för honom. Vad har han hittat på sedan dess och hur ser han på sin studietid idag?  

Vad fick dig att söka utbildningen informationslogistik?

Innan jag sökte utbildningen informationslogistik hade jag aldrig hört talas om den. Jag hittade den när jag var inne och undersökte vilka olika typer av utbildningar som fanns att läsa. Jag ville gärna läsa en utbildning som innehöll organisation- och ledarskapskurser samt projektledning. Jag kikade främst på logistikutbildningar som mer fokuserade på transport och produktion.

När jag tittade på vilka utbildningar som fanns inom området så snubblade jag över utbildningen informationslogistik. Ju mer jag läste om den desto mer intresserad blev jag. Utbildningen fokuserade mer på mjuka värden än vad de andra utbildningarna gjorde. Det var ett stort plus för mig eftersom jag var, och är, mer intresserad av det samtidigt som den innehöll de kurser jag efterfrågade. Verksamhetsanalys och affärsutveckling var två andra områden som jag förstod att jag var intresserad av först när jag läste om de olika kurserna som ingår i utbildningen. Något annat som lockade mig till utbildningen var upplägget med att arbeta med partnerföretag samt praktikterminen där vi fick omsätta våra kunskaper i verkligheten.

Hur var det att studera på CIL?

Jag tycker att det fungerade bra att studera på CIL. För mig som dåvarande student kändes det som att samarbetet mellan CIL och Linnéuniversitetet fungerade bra. Det fanns inget som någonsin fick mig att känna att det var synd att utbildningen inte var placerad i Växjö. Kort sagt så kändes det som man blev väl omhändertagen på CIL och fick alltid den hjälp man behövde.

Hur var det att vara student i Ljungby?

Att vara student i en mindre stad är nog väldigt annorlunda mot att vara det i en större stad som t.ex. Växjö där universitetet ligger. Det finns såklart både fördelar och nackdelar med båda. De fördelar som jag såg med att läsa i Ljungby var att man fick en annan närhet till de man studerade med och även till de som läste andra utbildningar. Vi fick själva anordna aktiviteter vilket ledde till att vi kom nära varandra.

Något som jag tycker att CIL gjorde bra var att i början av varje år anordna en gemensam aktivitet mellan de olika utbildningarna för nya studenter. Detta gjorde att man lärde känna många av de som inte gick samma utbildning. Vid detta tillfälle sattes man ihop i olika smågrupper med studenter från de olika utbildningarna och tillsammans fick vi göra olika aktiviteter. Flera av mina gruppmedlemmar blev de som jag umgicks mest med under utbildningen. Vi blev nästan som en liten familj på ett sätt.

Vad har du gjort efter din examen?

Efter min examen fick jag jobb som orderansvarig på samma företag som jag hade min praktik på. Jag gick aldrig i tankarna att flytta från Ljungby då jag just fått jobb samtidigt som jag trivdes väldigt bra här. Flera av de som jag läste tillsammans med lyckades få jobb direkt efter utbildningen och jag hade turen att företaget som jag gjorde min praktik hos var nöjda med mitt arbete och ville anställa mig. Jag lärde mig mycket under den tiden och det är en erfarenhet jag värderar högt.

Efter ett tag kände jag att jag ville jobba mer med projektledning och då dök det upp ett jobb som projektledare på Kontek Lön AB som jag tyckte lät intressant. I min tjänst som jag har idag ingår det att leda, styra, planera och följa upp projekt. Jag har varit på Konteks outsourcingavdelning i över ett år nu och trivs väldigt bra. Det är ett spännande företag som växer och utvecklas hela tiden och jag är väldigt glad över att jag får vara med i företagets utveckling.

Vad var det bästa med din utbildning?

Det bästa med utbildningen är man får en god kunskap om hur olika typer av flöden fungerar i företag men också bredden på utbildningen. Utbildningen har en bredd som gör att man i princip kan arbeta med vad som helst. Som jag tidigare nämnt så är jag intresserad av projektledning och genom att läsa kursen i projektledning och övriga kurser så har jag skapat mig en kunskap som har varit användbar för mig i mitt arbetsliv.

Jag tycker också att praktikterminen är en väldigt bra del och ett smart sätt att komma ut på arbetsmarknaden redan innan man gått klart utbildningen. Jag var långt ifrån den enda som fick jobb på praktikplatsen efter utbildningen.

Skulle du rekommendera andra att söka utbildningen? 

Jag kan absolut rekommendera andra att söka utbildningen. Den största anledningen är för att den är så bred och ger dig en bra grund att stå på. Antingen vet du vad du vill bli och tycker att denna utbildning är en bra grund för just det, eller så vet du inte det och då passar denna utbildning bra just eftersom den är bred. Du kan egentligen bli vad som helst efter att ha läst informationslogistik!

 

Läs mer om utbildningen på
www.cil.se

 

 

 

”I believe it is safe to say that the ISM program gave me what I wanted”

“People should pursue what they’re passionate about. That will make them happier than pretty much anything else.” – Elon Musk.

Five years ago, my 20 year old self moved south to Lund and started my uni-studies. A year later I moved to Italy. 6 months after I decided to apply for a bachelor program and be done with my studies before 25. I also said to my mother that I would have a job before that as well.

Said and done – I applied and got enrolled in the International Sales and Marketing program in 2014. I applied to it after seeing the first word; international. I was even more excited after reading semester abroad. I just did not get why anyone wanted to be in the same place all the time (I still don’t). On top of that I was already interested in marketing after studying media and communication in Lund.

So, the last three years I have been studying everything from sales and marketing (as the name indicated) to production system, ERP system, logistic, advertising, finance and accounting. Since I’m a bit of a nerd I found most of the courses interesting (maybe not the finance part but it’s due to my very limited interest and skills in numbers). Further, all the courses was integrated into the actual business life which made the theoretical part more logical. I had the privilege to work both with Logent AB (logistic) and Kalmar (material handling), part of the Cargotec concern. Leading to that I gained both theoretical knowledge and actual practical business skills. After three years this concept paid off for me – a few days before graduation I signed my papers and work today as a Marketing Officer at Micropower E.D. Marketing in Växjö.

The greatest asset for me is that the program involved courses connected to the entire business. Even though I mainly work with marketing I have sales related issues to deal with, logistical aspects to consider and a need to know how our production and products works. Basically all the courses I have taken under my three years (maybe not the methodology course (sorry Tomas and Firouze)) have been valuable for my actual work as a marketer.

So, in three weeks I turn 25. I got the education and the job as I said to my mum I would. I also got the world as my workplace and a job that challenges my creative thinking as well as develops my technical competence. I believe it is safe to say that the ISM program gave me what I wanted.

rebecca

Rebecca Andersson Student of ISM14

Reflektioner & tankar kring programmet Informationslogistik 180hp

Studentröst: Olivia Olsson, IL14

Jag började på programmet för informationslogistik under hösten 2014 och tog examen i juni 2017. Programmet är ett relativt brett program vilket jag upplevde som lämpligt då jag var osäker på vad det var jag ville arbeta med i framtiden. Under utbildningens gång var det många spridda kurser som genomfördes även om alla kurser bottnade i ett liknande tänk. Alla kurser upplevde jag inte som intressanta men trots det så känner jag nu i efterhand att jag nog tar med mig någonting ut i arbetslivet även från dessa kurser. De kurser som jag upplevde som mest intressanta och de kurser som jag tar med mig mest ifrån är ”affärs- och tjänsteutveckling”, ”Supply chain management”, ” informationslogistiska problem och lösningar” samt ”projektledning”. Jag valde även att genomföra kurserna ”logistik A ” och ”kvalitetsstyrning A” på distans under termin 6 vilket kompletterade kurserna i programmet mycket väl.

Under min praktikperiod (termin 5) valde jag att praktisera på det företag där jag under utbildningen hade arbetat som timanställd 2-3 dagar per vecka. Praktikterminen genomfördes på Getinge Infection Control AB som är en del av Getinge Group. Under min praktiktermin arbetade jag med ett projekt som innefattade att sätta upp maximala orderkvantiteter för ett fåtal kunder på en viss del av företagets produktsortiment. Det var ett mycket intressant projekt och företaget har idag implementerat resultatet vilket är extra roligt.

Nu efter examen kommer jag till att arbeta som ”Buyer Planner” på Getinge Infection Control AB. Jag kommer till att arbeta med planering av inköp och arbeta tillsammans med leverantörerna för att få rätt produkt levererad i rätt tid och till rätt plats. Jag kommer främst till att ta med mig det informationslogistiska ”tänket” om att det ska levereras rätt produkt, i rätt tid, till rätt person, till rätt pris etc. in i mitt nya arbete. Jag kommer även ta med mig mycket kunskap från andra kurser om informationslogistiska problem och lösningar men även begreppsdefinitioner för att skapa en större förståelse för arbetet. Vikten av att ständigt bibehålla effektiva informationsflöden både mellan individer, avdelningar och i organisationen är även någonting jag kommer till att ta med mig in i arbetet.

Utbildningen har gett mig en stor förståelse för vikten av information samt vikten av information mellan alla led i försörjningskedjan. Om ett företag inte har fungerande informationsflöden ökar risken för dubbelarbete och det är svårt att få avdelningar att arbeta mot företagets gemensamma mål. Utbildningen har även gett mig en stor förståelse för processkartläggning och vikten av att kartlägga en organisations processer. Genom att kartlägga processer är det möjligt att identifiera brister i processen och det är därmed möjligt att åtgärda dem.

il

Examen 2017, IL14

Olivia Olsson

Café Garvet

emmabourne_CIL-241.jpg

Hos oss på CIL hittar ni Café Garvet. Här jobbar Annika och Ingrid som ser till att ni har tillgång till fika och lättare lunch under vardagarna. För det mesta är allt hembakat och tillagat här i caféet.

Till hösten, vid terminstart planerar Annika och Ingrid att utöka sortimentet. Därför skulle vi uppskatta om ni (befintliga och nya studenter samt övriga gäster) vill komma med förslag på vad ni vill ska ingå i utbudet framöver. Skulle det finnas intresse för lättare frukost och nyttigare alternativ? Har ni några lunchtips?

Lämna förslag genom att kommentera eller skicka ett mail till garvet@ljungby.nu

Bra att veta med Café Garvet är att det finns möjlighet att, med viss framförhållning, beställa frallor och kakor privat. Även företag kan beställa till fredagsfikat exempelvis;)

 

Varmt välkomna, Annika & Ingrid

 

Magisterutbildningen Digital Affärsutveckling

När jag tog min examen från marknadsföringsprogrammet på Linnéuniversitetet i Växjö år 2012 kände jag att det fick vara lugnt med utbildningar ett bra tag framöver. Jag var redo för att ge mig ut i näringslivet och samla på mig en massa praktisk kunskap istället. För två år sedan kom dock frågan från min chef om jag funderat på att studera vidare. Vid den tidpunkten hade jag faktiskt det, för jag ville nischa mig. Jag tror min chef syftade på att studera enstaka kurser, men när jag sprang på magisterutbildningen ”Digital affärsutveckling” blev jag väldigt nyfiken och sökte på studs.

Utbildningen har varit väldigt givande för mig. Vi har haft fysiska träffar i Ljungby vid 3 tillfällen varje termin. På så vis har vi fått en väldigt bra kontakt med våra klasskamrater, men även våra lärare. Mellan träffarna kunde man sedan disponera sin tid precis som man ville, det var nämligen inga grupparbeten och deadlines låg först i slutet på varje kurs.

Jag har arbetat heltid vid sidan av studierna, precis som mina klasskamrater. Visst har det varit tufft någon period, men det har samtidigt gett så mycket mer när man kombinerar studier och arbete, speciellt när det är IT och projektledning man arbetar med dagligen, som jag gjort.

Mina studier har även gett mycket tillbaks till min arbetsgivare. Jag har kommit på många nya idéer under tidens gång och varje skolarbete har jag skickat till min chef och vår VD, där mina idéer nu börjar synas i olika delar av organisationen. Dessutom har jag fått kontakt med flera andra studenter på CIL som kunnat hjälpa oss i olika projekt på Svenssons i Lammhult.

Förutom fler lärdomar har jag, men även mina klasskamrater, dessutom fått nya utmaningar hos våra arbetsgivare. Jag gick från att vara projektledare inom E-handel och Affärsutveckling till att bli E-handelschef på Svenssons i Lammhult.

Jag är väldigt glad att jag gick denna 50% utbildning och faktiskt lite extra stolt över att jag faktiskt fixade det trots att jag samtidigt hade en krävande 100%-tjänst.
Tack vare god planering både från min och skolans sida löste jag detta galant!

annieILM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annie Johansson, ILM15

”Jag brukar säga att jag inte endast fått en utbildning, jag har även fått ett bredare kontaktnät och möjligheten att utnyttja det.” 

DSC03558.JPG
Informationslogistik var för mig ett mycket enkelt val då jag tilltalades av att få både teoretiska och praktiska kunskaper inom logistik, ekonomi och ledning/management. Att erhålla praktisk erfarenhet kändes viktigt för mig då jag började på Informationslogistikprogrammet direkt efter gymnasiet vilket också innebar att jag inte hade tidigare erfarenheter inom branschen.
Under min praktiktermin (T5) arbetade jag på Volvo Construction Equipment i Braås och kan enligt mig beskrivas som den viktigaste och nyttigaste perioden för mig. Det var även praktiken som introducerade mig till arbete inom tillverkande industrier – en riktig guldgruva för en logistiker! Även samarbetet med partnerföretaget IKEA IT gav mig erfarenheter och kunskaper som företagen efterfrågade efter min examen. Jag brukar säga att jag inte endast fått en utbildning, jag har även fått ett bredare kontaktnät och möjligheten att utnyttja det.
Att jag fick arbete redan två månader innan examen kändes otroligt skönt och det bekräftade även att det finns en efterfrågan på informationslogistiker. Idag arbetar jag som Business Support & Analyst på Troax AB i Hillerstorp. Jag ansvarar för vårt CRM-system Superoffice, offert och order mjukvaran Configura, arbetar som projektledare i våra säljverktyg samt arbetar med att utveckla arbetsflödet för säljbolagen och fabriken kring offert och orderflödet. Det är verkligen ett arbete som karakteriseras av kreativitet och lösningsorientering vilket passar mig perfekt!
Ha en trevlig sommar!
Med vänliga hälsningar,
Julia Gustafsson IL14

Tre års studier avklarade!

Mitt namn är Mathilda och jag har precis tagit examen från den treåriga utbildningen Informationslogistik på CIL i Ljungby. Från att inte riktigt veta vad jag ville arbeta med i framtiden och att heller inte veta exakt vad Informationslogistik innebar till att nu faktiskt ha fått en anställning är ganska ofattbart, men också roligt!

Att vi har fått möjlighet att vara ute på ett partnerföretag under ett antal tillfällen under utbildningens gång och en termin på ett praktikföretag har gett mig mycket kunskap om hur arbetet faktiskt fungerar på ett företag. Dessa tillfällen har även gett mig möjligheten att testa mina teoretiska kunskaper i verkligheten vilket jag anser vara väldigt fördelaktigt.

Jag börjar nu i juni på Gerdmans Inredningar i Markaryd och ska arbeta på företagets logistikavdelning som logistiker. Mina arbetsuppgifter kommer variera men fokus kommer vara på företagets leverantörer och se till att gods når fram till rätt plats och i rätt tid. Andra uppgifter så som hantering av fakturor och orderbekräftelser kommer även va en del i mitt dagliga arbete.

Utbildningen har gett mig mycket kunskaper om olika områden som jag nu kommer att ta med mig till arbetet. Som informationslogistiker är det bland annat viktigt att ha en helhetssyn av verksamheten och dess olika processer, vilket jag ständigt kommer att ha i åtanke vid mitt arbete, detta då det skapar en förståelse för hur hela verksamheten fungerar och inte bara en specifik avdelning eller process.

Det ska bli spännande och lärorikt att nu få sätta igång med att arbeta och jag kommer alltid bära med mig de nya kunskaper och erfarenheter som jag har samlat på mig från mina tre år på CIL!

Mathilda Johansson, IL14.

ilhopp

Examen 2017, IL14

WE DID IT!

We did it!! We have graduated! Three years of hard work and dedication has finally come to an end and we can now call our selves International Sales and Marketers.

smileism

Studying at CIL has been a rollercoaster of emotions as well as tons of different experiences throughout. However, it has brought loads of new knowledge and wisdom and maybe most importantly, friends for life. One of the most important persons for me during these 3 years, and one that none of this would have been possible without is Cajsa.

DSC03662

Towe & Cajsa

Cajsa and I met the first day at school and have been hanging out since then. We did not only live next door in Ljungby, but we were also in the same partnership group, planned and accomplished many fun stuff for the students while being in the board of the student committee (FAST), we then got applied and flew to Nice in France together for our abroad studies, and last but not least, writing the bachelor thesis together. Bragging is really not my thing, but something that I am really proud of is the fact that during graduation ceremony we actually got an award for writing the best thesis in our class! Peter and Magnus called Cajsa and me to the front and told us that Firouze (our examiner) was really impressed by our work. I actually do not really remember what they said, I think I got a blackout since it all came as a chock and I did not expect that at all, but I am so grateful and happy about it.

I am so glad and relieved that out three years at university is over. Everyone in my class is amazing and I am sure we will all go out and rule the world.

dsc03572.jpg

Thank you everyone at CIL and Ljungby,

Thank you Cajsa for being the best partner,

and finally thank you to my self for actually putting through until the end.

Best regards, Towe

 

 

 

 

”Informationslogistikprogrammet har gett mig så himla mycket kunskap, energi och erfarenhet – och nu även mitt drömjobb!”

DSC03562

För tre år sedan när jag började på Informationslogistikprogrammet var det svårt att tro att jag skulle vara där jag är idag. Jag har tagit min examen och om några dagar börjar jag arbeta som digital marketing coordinator på Philips i Stockholm. Där kommer jag att få arbeta med mina två favoritområden: innovationer inom hälsovård och marknadsföring. Rena drömmen. Philips tyckte att min utbildning var unik och att de kunde dra nytta av den helhetssyn och breda kunskap som utbildningen har gett mig. Att jag valt att inrikta mig mot e-hälsoområdet, exempelvis genom mitt examensarbete, tyckte de var en stor bonus eftersom den avdelningen som jag ska arbeta på riktar in sig på innovationer inom hälsovård. Jag tror också att det är en fördel att CIL använder sig av partnerföretag där man som student får testa sina teoretiska kunskaper praktiskt. Jag hade IKEA IT som partnerföretag och har även jobbat extra under hela studietiden, så att jag trots min ålder har ett någorlunda fylligt CV att visa upp. Jag är oerhört glad att jag valde informationslogistikprogrammet som har gett mig så himla mycket kunskap, energi och erfarenhet – och nu även mitt drömjobb!

/Hanna Englund IL14