Magisterutbildningen Digital Affärsutveckling

När jag tog min examen från marknadsföringsprogrammet på Linnéuniversitetet i Växjö år 2012 kände jag att det fick vara lugnt med utbildningar ett bra tag framöver. Jag var redo för att ge mig ut i näringslivet och samla på mig en massa praktisk kunskap istället. För två år sedan kom dock frågan från min chef om jag funderat på att studera vidare. Vid den tidpunkten hade jag faktiskt det, för jag ville nischa mig. Jag tror min chef syftade på att studera enstaka kurser, men när jag sprang på magisterutbildningen ”Digital affärsutveckling” blev jag väldigt nyfiken och sökte på studs.

Utbildningen har varit väldigt givande för mig. Vi har haft fysiska träffar i Ljungby vid 3 tillfällen varje termin. På så vis har vi fått en väldigt bra kontakt med våra klasskamrater, men även våra lärare. Mellan träffarna kunde man sedan disponera sin tid precis som man ville, det var nämligen inga grupparbeten och deadlines låg först i slutet på varje kurs.

Jag har arbetat heltid vid sidan av studierna, precis som mina klasskamrater. Visst har det varit tufft någon period, men det har samtidigt gett så mycket mer när man kombinerar studier och arbete, speciellt när det är IT och projektledning man arbetar med dagligen, som jag gjort.

Mina studier har även gett mycket tillbaks till min arbetsgivare. Jag har kommit på många nya idéer under tidens gång och varje skolarbete har jag skickat till min chef och vår VD, där mina idéer nu börjar synas i olika delar av organisationen. Dessutom har jag fått kontakt med flera andra studenter på CIL som kunnat hjälpa oss i olika projekt på Svenssons i Lammhult.

Förutom fler lärdomar har jag, men även mina klasskamrater, dessutom fått nya utmaningar hos våra arbetsgivare. Jag gick från att vara projektledare inom E-handel och Affärsutveckling till att bli E-handelschef på Svenssons i Lammhult.

Jag är väldigt glad att jag gick denna 50% utbildning och faktiskt lite extra stolt över att jag faktiskt fixade det trots att jag samtidigt hade en krävande 100%-tjänst.
Tack vare god planering både från min och skolans sida löste jag detta galant!

annieILM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annie Johansson, ILM15