Sebastian Gustafsson studerade informationslogistik på CIL mellan 2013 och 2016. Nu är det några år sedan han tog sin examen och vi blev nyfikna på hur det har gått för honom. Vad har han hittat på sedan dess och hur ser han på sin studietid idag?  

Vad fick dig att söka utbildningen informationslogistik?

Innan jag sökte utbildningen informationslogistik hade jag aldrig hört talas om den. Jag hittade den när jag var inne och undersökte vilka olika typer av utbildningar som fanns att läsa. Jag ville gärna läsa en utbildning som innehöll organisation- och ledarskapskurser samt projektledning. Jag kikade främst på logistikutbildningar som mer fokuserade på transport och produktion.

När jag tittade på vilka utbildningar som fanns inom området så snubblade jag över utbildningen informationslogistik. Ju mer jag läste om den desto mer intresserad blev jag. Utbildningen fokuserade mer på mjuka värden än vad de andra utbildningarna gjorde. Det var ett stort plus för mig eftersom jag var, och är, mer intresserad av det samtidigt som den innehöll de kurser jag efterfrågade. Verksamhetsanalys och affärsutveckling var två andra områden som jag förstod att jag var intresserad av först när jag läste om de olika kurserna som ingår i utbildningen. Något annat som lockade mig till utbildningen var upplägget med att arbeta med partnerföretag samt praktikterminen där vi fick omsätta våra kunskaper i verkligheten.

Hur var det att studera på CIL?

Jag tycker att det fungerade bra att studera på CIL. För mig som dåvarande student kändes det som att samarbetet mellan CIL och Linnéuniversitetet fungerade bra. Det fanns inget som någonsin fick mig att känna att det var synd att utbildningen inte var placerad i Växjö. Kort sagt så kändes det som man blev väl omhändertagen på CIL och fick alltid den hjälp man behövde.

Hur var det att vara student i Ljungby?

Att vara student i en mindre stad är nog väldigt annorlunda mot att vara det i en större stad som t.ex. Växjö där universitetet ligger. Det finns såklart både fördelar och nackdelar med båda. De fördelar som jag såg med att läsa i Ljungby var att man fick en annan närhet till de man studerade med och även till de som läste andra utbildningar. Vi fick själva anordna aktiviteter vilket ledde till att vi kom nära varandra.

Något som jag tycker att CIL gjorde bra var att i början av varje år anordna en gemensam aktivitet mellan de olika utbildningarna för nya studenter. Detta gjorde att man lärde känna många av de som inte gick samma utbildning. Vid detta tillfälle sattes man ihop i olika smågrupper med studenter från de olika utbildningarna och tillsammans fick vi göra olika aktiviteter. Flera av mina gruppmedlemmar blev de som jag umgicks mest med under utbildningen. Vi blev nästan som en liten familj på ett sätt.

Vad har du gjort efter din examen?

Efter min examen fick jag jobb som orderansvarig på samma företag som jag hade min praktik på. Jag gick aldrig i tankarna att flytta från Ljungby då jag just fått jobb samtidigt som jag trivdes väldigt bra här. Flera av de som jag läste tillsammans med lyckades få jobb direkt efter utbildningen och jag hade turen att företaget som jag gjorde min praktik hos var nöjda med mitt arbete och ville anställa mig. Jag lärde mig mycket under den tiden och det är en erfarenhet jag värderar högt.

Efter ett tag kände jag att jag ville jobba mer med projektledning och då dök det upp ett jobb som projektledare på Kontek Lön AB som jag tyckte lät intressant. I min tjänst som jag har idag ingår det att leda, styra, planera och följa upp projekt. Jag har varit på Konteks outsourcingavdelning i över ett år nu och trivs väldigt bra. Det är ett spännande företag som växer och utvecklas hela tiden och jag är väldigt glad över att jag får vara med i företagets utveckling.

Vad var det bästa med din utbildning?

Det bästa med utbildningen är man får en god kunskap om hur olika typer av flöden fungerar i företag men också bredden på utbildningen. Utbildningen har en bredd som gör att man i princip kan arbeta med vad som helst. Som jag tidigare nämnt så är jag intresserad av projektledning och genom att läsa kursen i projektledning och övriga kurser så har jag skapat mig en kunskap som har varit användbar för mig i mitt arbetsliv.

Jag tycker också att praktikterminen är en väldigt bra del och ett smart sätt att komma ut på arbetsmarknaden redan innan man gått klart utbildningen. Jag var långt ifrån den enda som fick jobb på praktikplatsen efter utbildningen.

Skulle du rekommendera andra att söka utbildningen? 

Jag kan absolut rekommendera andra att söka utbildningen. Den största anledningen är för att den är så bred och ger dig en bra grund att stå på. Antingen vet du vad du vill bli och tycker att denna utbildning är en bra grund för just det, eller så vet du inte det och då passar denna utbildning bra just eftersom den är bred. Du kan egentligen bli vad som helst efter att ha läst informationslogistik!

 

Läs mer om utbildningen på
www.cil.se

 

 

 

Annonser

Reflektioner & tankar kring programmet Informationslogistik 180hp

Studentröst: Olivia Olsson, IL14

Jag började på programmet för informationslogistik under hösten 2014 och tog examen i juni 2017. Programmet är ett relativt brett program vilket jag upplevde som lämpligt då jag var osäker på vad det var jag ville arbeta med i framtiden. Under utbildningens gång var det många spridda kurser som genomfördes även om alla kurser bottnade i ett liknande tänk. Alla kurser upplevde jag inte som intressanta men trots det så känner jag nu i efterhand att jag nog tar med mig någonting ut i arbetslivet även från dessa kurser. De kurser som jag upplevde som mest intressanta och de kurser som jag tar med mig mest ifrån är ”affärs- och tjänsteutveckling”, ”Supply chain management”, ” informationslogistiska problem och lösningar” samt ”projektledning”. Jag valde även att genomföra kurserna ”logistik A ” och ”kvalitetsstyrning A” på distans under termin 6 vilket kompletterade kurserna i programmet mycket väl.

Under min praktikperiod (termin 5) valde jag att praktisera på det företag där jag under utbildningen hade arbetat som timanställd 2-3 dagar per vecka. Praktikterminen genomfördes på Getinge Infection Control AB som är en del av Getinge Group. Under min praktiktermin arbetade jag med ett projekt som innefattade att sätta upp maximala orderkvantiteter för ett fåtal kunder på en viss del av företagets produktsortiment. Det var ett mycket intressant projekt och företaget har idag implementerat resultatet vilket är extra roligt.

Nu efter examen kommer jag till att arbeta som ”Buyer Planner” på Getinge Infection Control AB. Jag kommer till att arbeta med planering av inköp och arbeta tillsammans med leverantörerna för att få rätt produkt levererad i rätt tid och till rätt plats. Jag kommer främst till att ta med mig det informationslogistiska ”tänket” om att det ska levereras rätt produkt, i rätt tid, till rätt person, till rätt pris etc. in i mitt nya arbete. Jag kommer även ta med mig mycket kunskap från andra kurser om informationslogistiska problem och lösningar men även begreppsdefinitioner för att skapa en större förståelse för arbetet. Vikten av att ständigt bibehålla effektiva informationsflöden både mellan individer, avdelningar och i organisationen är även någonting jag kommer till att ta med mig in i arbetet.

Utbildningen har gett mig en stor förståelse för vikten av information samt vikten av information mellan alla led i försörjningskedjan. Om ett företag inte har fungerande informationsflöden ökar risken för dubbelarbete och det är svårt att få avdelningar att arbeta mot företagets gemensamma mål. Utbildningen har även gett mig en stor förståelse för processkartläggning och vikten av att kartlägga en organisations processer. Genom att kartlägga processer är det möjligt att identifiera brister i processen och det är därmed möjligt att åtgärda dem.

il

Examen 2017, IL14

Olivia Olsson

”Jag brukar säga att jag inte endast fått en utbildning, jag har även fått ett bredare kontaktnät och möjligheten att utnyttja det.” 

DSC03558.JPG
Informationslogistik var för mig ett mycket enkelt val då jag tilltalades av att få både teoretiska och praktiska kunskaper inom logistik, ekonomi och ledning/management. Att erhålla praktisk erfarenhet kändes viktigt för mig då jag började på Informationslogistikprogrammet direkt efter gymnasiet vilket också innebar att jag inte hade tidigare erfarenheter inom branschen.
Under min praktiktermin (T5) arbetade jag på Volvo Construction Equipment i Braås och kan enligt mig beskrivas som den viktigaste och nyttigaste perioden för mig. Det var även praktiken som introducerade mig till arbete inom tillverkande industrier – en riktig guldgruva för en logistiker! Även samarbetet med partnerföretaget IKEA IT gav mig erfarenheter och kunskaper som företagen efterfrågade efter min examen. Jag brukar säga att jag inte endast fått en utbildning, jag har även fått ett bredare kontaktnät och möjligheten att utnyttja det.
Att jag fick arbete redan två månader innan examen kändes otroligt skönt och det bekräftade även att det finns en efterfrågan på informationslogistiker. Idag arbetar jag som Business Support & Analyst på Troax AB i Hillerstorp. Jag ansvarar för vårt CRM-system Superoffice, offert och order mjukvaran Configura, arbetar som projektledare i våra säljverktyg samt arbetar med att utveckla arbetsflödet för säljbolagen och fabriken kring offert och orderflödet. Det är verkligen ett arbete som karakteriseras av kreativitet och lösningsorientering vilket passar mig perfekt!
Ha en trevlig sommar!
Med vänliga hälsningar,
Julia Gustafsson IL14

Tre års studier avklarade!

Mitt namn är Mathilda och jag har precis tagit examen från den treåriga utbildningen Informationslogistik på CIL i Ljungby. Från att inte riktigt veta vad jag ville arbeta med i framtiden och att heller inte veta exakt vad Informationslogistik innebar till att nu faktiskt ha fått en anställning är ganska ofattbart, men också roligt!

Att vi har fått möjlighet att vara ute på ett partnerföretag under ett antal tillfällen under utbildningens gång och en termin på ett praktikföretag har gett mig mycket kunskap om hur arbetet faktiskt fungerar på ett företag. Dessa tillfällen har även gett mig möjligheten att testa mina teoretiska kunskaper i verkligheten vilket jag anser vara väldigt fördelaktigt.

Jag börjar nu i juni på Gerdmans Inredningar i Markaryd och ska arbeta på företagets logistikavdelning som logistiker. Mina arbetsuppgifter kommer variera men fokus kommer vara på företagets leverantörer och se till att gods når fram till rätt plats och i rätt tid. Andra uppgifter så som hantering av fakturor och orderbekräftelser kommer även va en del i mitt dagliga arbete.

Utbildningen har gett mig mycket kunskaper om olika områden som jag nu kommer att ta med mig till arbetet. Som informationslogistiker är det bland annat viktigt att ha en helhetssyn av verksamheten och dess olika processer, vilket jag ständigt kommer att ha i åtanke vid mitt arbete, detta då det skapar en förståelse för hur hela verksamheten fungerar och inte bara en specifik avdelning eller process.

Det ska bli spännande och lärorikt att nu få sätta igång med att arbeta och jag kommer alltid bära med mig de nya kunskaper och erfarenheter som jag har samlat på mig från mina tre år på CIL!

Mathilda Johansson, IL14.

ilhopp

Examen 2017, IL14

”Informationslogistikprogrammet har gett mig så himla mycket kunskap, energi och erfarenhet – och nu även mitt drömjobb!”

DSC03562

För tre år sedan när jag började på Informationslogistikprogrammet var det svårt att tro att jag skulle vara där jag är idag. Jag har tagit min examen och om några dagar börjar jag arbeta som digital marketing coordinator på Philips i Stockholm. Där kommer jag att få arbeta med mina två favoritområden: innovationer inom hälsovård och marknadsföring. Rena drömmen. Philips tyckte att min utbildning var unik och att de kunde dra nytta av den helhetssyn och breda kunskap som utbildningen har gett mig. Att jag valt att inrikta mig mot e-hälsoområdet, exempelvis genom mitt examensarbete, tyckte de var en stor bonus eftersom den avdelningen som jag ska arbeta på riktar in sig på innovationer inom hälsovård. Jag tror också att det är en fördel att CIL använder sig av partnerföretag där man som student får testa sina teoretiska kunskaper praktiskt. Jag hade IKEA IT som partnerföretag och har även jobbat extra under hela studietiden, så att jag trots min ålder har ett någorlunda fylligt CV att visa upp. Jag är oerhört glad att jag valde informationslogistikprogrammet som har gett mig så himla mycket kunskap, energi och erfarenhet – och nu även mitt drömjobb!

/Hanna Englund IL14

 

T5 – ”Ger oss ett försprång när det väl är dags att söka jobb efter examen.”

Vår andra student att berätta om sina förberedelser, tankar och tips inför T5 är Fredrik.

2017-05-23 08.16.40

Mitt namn är Fredrik Gerling – och till hösten ska jag påbörja T5, eller praktikterminen som den också kallas. Resan till ett kontrakterat praktikavtal har varit lång och har ständigt ifrågasatts. Jag började läsa på och kontakta företag redan under sommaren till mitt andra år, dvs. över ett år innan själva praktikterminen skulle börja. Detta är något jag inte kan understryka tillräckligt – man behöver verkligen börja i tid!

Min egen ifrågasättning har grundat sig i att jag är lika intresserad av IT-orienterade företag som exempelvis mjukvaruutveckling, som jag är intresserad av processer och flöden som man kan finna i logistikbranschen. Detta har gjort att jag under mitt andra år i utbildningen var på ett dussintal möten för att få en kännedom över olika branscher och få en tydligare inblick i deras verksamheter.

Till slut landade jag i ett Malmöbaserat företag som heter TePe AB, ett expansivt internationellt företag med huvudkontor och produktion i Malmö. Mina uppdrag baseras på en informationskartläggning genom tre olika avdelningar i verksamheten. Detta ska ligga till grund för en större analys och kravsättning för ett potentiell nytt affärssystem. Jag fick alltså precis vad jag önskade – IT och den traditionella logistiken, perfekt! Utöver detta ska jag vara företagets förstahandskontakt med ett externt konsultbolag inom supply chain och tillsammans med dem ska jag analysera TePe’s nuvarande logistiska processer för att sedan ge förslag till förbättringsområden.

Det jag tycker är bra med T5 är att vi studenter verkligen får en chans att vässa våra färdigheter i hur man kontaktar företag (eller personerna inom företagen rättare sagt) och hur man ska hantera möten. Dessa erfarenheter är otroligt givande och kommer ge oss ett försprång när det väl är dags att söka jobb efter examen. Det är mycket ansvar som ligger på varje student då det kräver en del reflektion över vad man personligen vill göra på sin praktik, vad för bransch man är intresserad av, att finna sina särskilda intressen och så vidare. Men det är någonstans i denna reflektion som man börjar förstå vad utbildning betyder och innebär för en själv, så var det i alla fall för mig. Så det är med stor förväntning och glädje jag snart ska påbörja den praktiska delen i utbildningen!

 

Tack Fredrik och stort lycka till. Vi ser fram emot en uppdatering i mitten av T5.

 

Förberedelser och tankar inför T5

Är du intresserad av programmet Informationslogistik eller kanske redan läser ditt första eller andra år kan det vara lärorikt att läsa kommande inlägg. Vi har bett två studenter, My och Fredrik, att berätta om förberedelserna inför T5 (termin 5, praktiktermin). Ta del av deras förberedelser, tankar och tips.

2017-05-23 08.11.11

Mitt namn är My Norén och är från Gävle. Jag avslutar precis mitt andra år på Informationslogistiksprogrammet och ska till hösten göra min T5 (praktiktermin). För att äntligen få ett kontrakt hos praktikgivaren har processen varit lång och många hinder på vägen, men väldigt lärorik.

Jag började med att skriva ett längre personligt brev som dels berättar vad utbildningen går ut på, men också vad jag själv anser varit roligt under utbildningen och det jag tros vara bra på.

Under våren har jag kontaktat ganska många företag både via mail och Linked In. Jag tyckte att det var ganska svårt att bli tagen på allvar eftersom informationslogistik är relativt nytt. Bor man i Ljungby eller med omnejd så vet många av företagen vad det innebär men ju högre upp i landet man kommer blir kunskapen mindre. Så i ditt mail, beskriv utbildningen med de kurser som du brinner för och kan stå för! Har du möjlighet, prata med ett företag, gärna i realtid för att få en diskussion och få chans att berätta om utbildningen verbalt.

Jag fick via kontakter komma på intervju hos Region Gävleborg där jag ska spendera min praktik. Jag anses nog vara en socialt lagd person då större delen av själva processen bestod av min intervju där jag hade en tydlig bild om vad jag vill få ut av praktiken och vad jag kan bidra med. Under intervjun är det fokus på bara mig, ta vara på det och ta plats.

Under praktikterminen kommer jag som sagt vara på Region Gävleborg där jag kommer att vara på deras utvecklingsavdelning som en intern konsult inom verksamhetsutveckling och projektledning. Uppdragen kommer att variera lite mindre och några större och variera sig inom regionen.

Det som jag anser är bra med T5 är att vi får prova vår roll som informationslogistiker samt få arbetslivserfarenhet innan utbildningens slut. Så om praktiken inte leder till en fortsatt anställning så får du chans till goda referenser till framtida arbete. Du som student får du chans att slipa både på det som man är bra på men man märker också det man är mindre bra på, och ger dig möjlighet att utvecklas och träna på det som man är mindre bra på.

Jag ser fram emot praktikterminen, det känns väldigt spännande men också lite läskigt, att lämna kyckling boet och flyga med egna vingar.

 

Tips inför T5:

  • Skriv ett personligt brev, var personlig men inte djupgående. Tryck inte på dina personliga intressen utan mer på utbildningen och hur du är som person.
  • Välj företag där du vill bo i framtiden. Eftersom T5 kan leda till arbete.
  • Använd dina kontakter – alla har någon form av kontakter, någon som känner någon.
  • Var förberedd på intervjun och ha klart för dig vad du vill få ut av praktiken och det du brinner för MEN vad också ödmjuk till vad företagen behöver och kompromissa.
  • Under intervjun, ge förslag till egna uppdrag.
  • Sist men inte minst, ta vara på möjligheten, det är få utbildningar som har en 20 veckors lång praktik där du får känna hur du fungerar i din arbetsroll och få erfarenhet innan arbetslivet börjar.

2017-05-23 08.16.21

Tack My, för att du ville dela med dig. Vi ser fram emot en uppdatering i mitten av T5. Lycka till och börja med att njuta av en underbar sommar!